Контакти

Фешън Зона България

Фешън зона БГ ООД Седалище и адрес на управление: Адрес Гр. София 1421 жк Лозенец, бул. Черни връх № 26, офис 2. Данни за кореспонденция: Гр. Дупница, ул. Николаевска 27 ЕИК: BG203760964

+359 878 77 88 67 - Симона Стефанова, консултант fashionzonabg@abv.bg Социални мрежи:

Магазин 1

0878778867

fashionzonabg@abv.bg

Дупница, ул. Николаевска №27

Магазин 2

0878778867

fashionzonabg@abv.bg

Дупница, ул. Гоце Делчев 4

изпращане на съобщение